Thank you for your contribution to Multimedia Computing Group. Welcome to visit our group again.

2018

Xiangyang Xu (PhD) Na Liu Xingzhou Luo Ben Zhang Junlei Gao Xingkun Gao

2017

Wenjing Geng (PhD) Shuzhen Li Xiaojia Pu (PhD)

2016

Jie Chen Ling Ge Zheling Jiang Ran Ju (PhD) Yang Liu
Chen Yang Xiaoyu Zhang

2015

Nianyuan Bao Zhen Zhou

2014

Xiaoxiang Hu Hao Jiang Yu Jin Xuejiao Kong Chunrong Xia
Yang Yang (PhD)

2013

Qiaojin Guo (PhD) Ying Li Lin Lu Yi Qian Gang Wang
Keli Zhou

2012

Ling Jing Kang Ling Changhui Liu Qiang Wei Jiwei Weng
Jinwei Xiao Pei Yang Hen Zong

2011

Yaqiong Wang Fang Yuan Heng Zhang Wei Zhou

2010

Zhongliang Gong Jing Hu Tongwei Ren (PhD) Bo Xu

2009

Liang Ji Qi Mao Dong Song Xiang Wang Zhendong Yan
Juan Yu Lei Zhang Lian Zhu

2008

Qianping Jiang Li Dong Tao Hu Suyun Li Cuili Yang

2007

Jifeng Zhou Yihua Zhu

2006

Wenjun Dai Zhaohui Guo Kunwu Huang Kai Jiang Yi Pan
Jifeng Zhou Yongsheng Zhu

2005

Kang Chen Xin Li Yi Wang

2004

Jie Gai Weipeng Xi

2003

Min Chang Chunhua Pan Weilong Yan

2002

Lin Ma Qinghua Qiang

2001

Qiang Wang Zhimin Zhang